Nämä sinun on hyvä tietää seikkailu-urheilusta – seikkailu-urheilu sanasto

Nämä sinun on hyvä tietää seikkailu-urheilusta – seikkailu-urheilu sanasto

Mitä tarkoittaa CP tai TA? Tai mikä on reittikirja? Seikkailu-urheilu sanasto sisältää useita vieraita termejä. Nämä ovat kuitenkin lajin kannalta välttämättömiä tietää. Seikkailu-urheilu sanasto auttaa sinua valmistautumaan lajin kisoihin ja tapahtumiin. Seikkailu-urheilu sanasto sisältää toisaalta virallisia, niitä teknisiä lajiin kuuluvia termejä, ja toisaalta puhekielen sanastoa.

Lue lisää: Mitä ovat seikkailu-urheilu ja multisport? >>>

Lajin sisälle pääsemiseksi on hyvä tietää, mistä milloinki puhutaan. Tämän lisäksi on yleensä tiedettävä, mitä mikäkin asia tarkoittaa. Esimerkiksi seikkailu-urheilussa käytettävän reittikirjan rooli on reitin kulkemisen kannalta välttämätön ymmärtää.

Tämän postauksen pohjalta tiedät, mistä seikkailukisoissa puhutaan, ja mitä milloinkin tapahtuu. Osa näistä termeistä tulee vastaan useissa Suomen tapahtumissa. Ota seikkailukisa sanasto ja laji haltuun tästä!

Seikkailu-urheilu ja multisport sanasto

Rasti on yleensä merkitty rastilipulla. Muitakin mahdollisuuksia toki on. Kuva Lost in Kainuu järjestäjä.

Coastaleering
Rannoilla, suistoissa tai vaikka saaristossa etenevä suunnistus. Yleensä matkalla voi olla mahdollisuus lyhentää matkaa uimalla. Tai osa rasteista voi olla vaikka saarissa. Osuudelle voi olla pakollisina tai suositeltavina varusteina kelluntaliivi, uintia tehostavat käsiin laitettavat lättärit tai uimapatja tms. kelluntaväline.

CP (control point)
Rasti, millä joukkue käy leimaamassa. Löytyy kartasta numeroituna tai kirjaimin merkittynä.

Cut off
Seikkailukilpailun reitille ilmoitetaan ajat, minkä jälkeen tietyt osuudet tai reitin osat ”sulkeutuvat”. Tämä on cut off -aika. Tästä ajasta myöhästyneet joukkueet eivät enää pääse kyseiselle osuudelle, vaan joutuvat jättämään sen väliin. Usein tästä jatketaan omin voimin suoraan seuraavalle osuudelle.

Pääosin melonta on sallittua myös pimeällä. Dark zone on määritelty yleensä vain erityisen vaativaan koskimelontaan. Silva Kong Winter Race, Tanska. Kuva järjestäjän sivuilta.

Dark zone
Järjestäjän asettama aika, jolloin jonkun osuuden tekeminen ei ole mahdollista. Dark zone on säädetty yleensä turvallisuuden vuoksi. Usein esimerkiksi koskimelonta osuutta ei sallita tehdä pimeällä. Tällöin jokkueet, jotka eivät ehdi aloittaa osuutta säädetyssä ajassa, joutuvat jäämään odottamaan edeltävään huoltoon Dark Zonen loppumista. Joskus voi olla myös, että vedestä on noustava pois pimeällä, jolloin odotus tapahtuu siellä, missä joukkue on menossa pimeän tultua.

DNF (did not finish)
Keskeyttänyt, keskytys

DNS (did not start)
Ei lähtenyt matkaan lainkaan

Dot watchers, gps-seuranta
GPS seuranta tarjoaa kilpailijoiden läheisille ja innokkaille penkkiurheilijoille näkymän kisaan. Perinteisesti GPS-seurannassa voi seurata, miten joukkueita kuvaavat pallot liikkuvat kartalla.

Emit
Elektroninen leimausjärjestelmä ja siihen liittyvä leimauskortti. Jos tapahtumassa on käytössä emit, kortteja on yksi joukkueella, ja se kulkee koko ajan joukkueen mukana. Yleensä emit on yhden joukkueen jäsenen vastuulla ja hän huolehtii leimaamisesta.

Etappikisa
Kilpailu, joka on jaettu esimerkiksi päiväetappeihin. Kolmen päivän etappikisa voi koostua muutaman tunnin mittaisista päiväkisoista, joiden tulos lasketaan yhteen kokonaiskilpailun voittajan selvittämiseksi.

Full course, short course
Seikkailukilpailut ovat yleensä niin vaativia, että kaikki eivät kulje koko reittiä. Järjestäjän koko reitin kulkeneet joukkueet ovat full course -joukkueita. He sijoittuvat tulosluettelossa ennen lyhyemmän reitin käyneitä. Cutt offiin jäänyt joukkue joutuu jättämään osuuden väliin. Tätä kutsutaan short courseksi, eli lyhennetyksi reitiksi.

Huoltoalue Marski Challengessa.

Huoltoalue, TA (transition area)
Alue, johon järjestäjä on kuljettanut joukkueen huoltokassin/kassit. Täällä on yleensä myös rasti ja leimaus. Usein myös lajin vaihto.

Huoltokassi, -laatikko – bägi tai vaihtokassi, -laatikko
Joko joukkueen oma, tai järjestäjän tomittama. Yleensä voi olla rajoittamaton määrä tavaraa, joskus kassin koko tai huoltoalueen suuruus on rajattu. Järjestäjä määrittää huoltokassien määrän. Joskus näitä on yksi ja sama, joka kiertää jokaisessa huollossa, tai joskus on pakattava kaksi tai kolmekin erilaista kassia eri huoltoihin. Järjestäjä myös määrittää, montako kassia korkeintaan jokaisessa huollossa joukkueella saa olla. Usein saa olla vain yksi yhteinen kassi tai laatikko, joskus vaikka jokaisella joukkueen jäsenellä voi olla oma.

Kansainvälisissä kisoissa ARWS ja Euro AR -sarjoissa joukkueen kokoonpano on neljä henkilöä, joista yhden on oltava toista sukupuolta. Tavallisin kokoonpano on kolme miestä ja yksi nainen. Kuva Red Fox Adventure race järjestäjältä.

Joukkue
Kilpailukonseptin ja järjestäjän määrittämä kokoonpano joukkueelle. Suomessa usein 2-3 henkilöä. Suomessa sarja määräytyy sen mukaan, mitä sukupuolta joukkueen jäsenet ovat (miesjoukkue, sekajoukkue, naisjoukkue). Kansainvälisissä kisoissa joukkueen kokoonpano on neljä henkilöä, joista yksi on oltava eri sukupuolta.

Jumarointi
Kiipeilytekniikka, millä noustaan tehokkaasti köyttä pitkin ylös. Apuvälineenä käytetään nousukahvoja ja/ tai grigriä. Tekniikoita on useita. Alla olevassa videossa yksi.

Kapteeni
Joukkueelle nimetään kapteeni. Virallisesti kapteeni on se, joka neuvottelee sääntörikkomus tms tapauksissa joukkueen puolesta järjestäjien kanssa. Kapteeni on usein viestilinkki joukkueen ja järjestäjien välillä. Joukkueen sisällä kapteenilla on yleensä taktiikkaa koskevissa päätöksissä viimeinen sana. Esimerkiksi nukkumisen ajoittaminen on tyypillisesti asia, joka kulkee kapteenin kautta.

Kapteenikirje
Järjestäjä lähettää usein ennen kilpailua tarkemmat ohjeet kilpailusta sähköpostina. Tätä kutsutaan kapteenien kirjeeksi.

Kapteenien kokous
Kilpailun järjestäjän infotilaisuus ennen kilpailua. Tässä käydään läpi reitin tai rastien muutokset, kilpailun kulku tai muut erityishuomiot. Usein mukana voi olla koko joukkue, joskus tämä on rajattu vain kapteeneille.

Kartta
Kuten mikä tahansa suunnistuskartta. Kertoo rastien sekä huolto- ja vaihtoalueiden sijainnit ja kielletyt alueet. Mittakaavat voivat vaihdella 1:10 000 suunnistuskartasta 1:50 000 maastokarttaan.

seikkailu-urheilu sanasto
Kartta EM-kisoista Espanjasta 2016. Kyseessä on maastopyöräilyosuus. Karttoja voi olla kisoissa todella monta 5-10 on aivan tavallinen määrä. Joissakin kisoissa saa kaksi karttasettiä, joissakin vain yhden.

Kielletty alue
Karttaan merkityt alueet, joille ei saa mennä. Usein turvallisuuden tai maanomistajien lupien puuttumisen vuoksi kilpailureitin ulkopuolelle rajattu alue. Kuten suunnistuksessakin. Yleensä tälle alueelle menemisestä seuraa hylkäys tai muutoin ankara sakko.

Laskeutuminen
Yleisin multisport- ja seikkailukisoissa oleva niin kutsuttu köysitehtävä. Siinä laskeudutaan kiipeilyvaljaiden varassa varmistusvälineellä alas esimerkiksi kalliolta, mäkihyppytornista tai muualta korkealta. Suomessa laskeutumiset on pääosin järjestäjän varmistamia. Ulkomailla usein itse varmistettuja tai joukkuekaverin varmistamia. Suomen tapahtumissa välineitä ei tarvitse olla kilpailijalla itsellään, vaan ne tulevat järjestäjältä. Joskus laskeutumista voi kokeilla ennen kilpailun alkua kisakeskuksessa demo-pisteellä.

Leimaus
Voi tapahtua elektronisella järjestelmällä, kuten SI tai Emit. Käytössä voi olla myös pihtileimaus, ja esimerkiksi jokaisella kilpailijalla kilpailukortti tai nauha kädessä mihin leima otetaan.

Leimaaja
Jos käytössä on emit-systeemi, tai joukkueella on yksi leimauskortti, vastaa yksi joukkueen jäsen yleensä leimaamisesta.

MTB-O
Maastopyöräily suunnistus. Voi olla oma osuutensa, osa toista osuutta vai vaikka quest-tehtävä.

Non stop -kisa
Yhtäjaksoinen kilpailu. Termille ei ole varsinaista suomenkielistä vastinetta. Kilpailu, jossa kello käynnistyy lähdöstä, ja pysähtyy maalissa. Kello käy tällöin kaikki osuuksien vaihdot, huollot, yöt, päivä ja lepotauot, eli kaikki ne sisältyvät loppuaikaan.

Numeroliivi, bib
Joukkueen numeroliivi, jokaisella jäsenellä hekilökohtainen. Yleensä aina pakollinen, oltava päällä ja päälimmäisenä siten, että numero näkyy. Numeroliivin puuttumisesta seuraa sakko.

Osuus
Seikkailukilpailu on jaettu osuuksiin. Yhteen osuuteen voi kuulua useampia lajeja. Esimerkiksi pyöräily + juoksu + pyöräily on hyvin tavallinen osuus.

Osuuspituus
Järjestäjä ilmoittaa yleensä kunkin osuuden pituuden kilometreissä

Osuusaika
Järjestäjä ilmoittaa yleensä kullekin osuudelle ennakoidun kärjen ajan.

Seikkailu-urheilu sanasto jatkuu

seikkailu-urheilu sanasto
Prologi lähtee usein juosten. Tässä prologi oli noin 10 rastia lähi metsissä. Rastit sai hakea vapaavalintaisessa järjestyksessä. Hyvin tyypillinen prologi. Kuva Tsekista vuodelta 2017.

Prologi
Kilpailun alussa voi olla näytösluonteinen tai muuten nopeatempoinen osuus. Prologi voi olla osa varsinaista kilpailua, tai hiukan erillinen, jopa enemmänkin yleisölle suunnattu. Joskus tämä voi olla esim edellisenä iltana erikseen, tai prologilta jatketaan suoraan matkaan. Tyypillinen prologi on lyhyt suunnistus lähtöpaikan läheisyydessä.

Pummi, koukku
Suunnistusvirhe ja sen vuoksi kuljettava ylimääräinen matka.

Pyörän tunkkaus
Pyörän taluttaminen tai kantaminen ylämäkeen tai läpi tiheän metsän tai poluttoman taipaleen.

seikkailu-urheilu sanasto
Reittikirja EM-kisat 2017, Venäjä.

Quest, yllätystehtävä
Reitin varrella rasteilla voi olla yllätystehtävä. Yleensä nämä on ilmoitettu reittikirjassa. Joskus on tiedossa myös tehtävän laatu, eli vaikka kiipeily- tai köysitehtävä. Joskus tehtävä selviää vasta paikanpäällä. Yleisimpiä tehtäviä ovat erinlaiset laskeutumiset, hypyt veteen, suunnistukset tai vesistön ylitykset. Parhaimmillaan tehtävät mittaavat taitoa ja uskallusta.

Reitinvalinta
Joukkueiden suunnistaessa itse, voi jokaisella joukkueella olla hiukan erilainen reitti seuraavalle rastille. Yleensä rastivälille on kaksi tai enemmänkin loogisia reintivalintoja. Joukkuevalitsee mielestään nopeimman reitin.

Reittikirja
Kartan jälkeen se toiseksi tärkein kilpailussa mukana kuljetettava dokumentti. Siinä missä kartta kertoo rastien sijainnin, eli minne kuljetaan, reittikirja kertoo miten kuljetaan. Reittikirjasta selviää osuudet mitat ja arvioiu kesto, mitä lajia käyttäen milloinkin edetään, pakolliset varusteet, rastimääreet ja lisätiedot tai huomiot rasteille. Ilman reittikirjaa reittiä on vaikea päästä läpi.

Sakko, penalty
Seikkailu-urheilussa voi saada useistakin asioista sakkoja. Tyypillisimpiä ovat roskaaminen, pakollisen varusteen puuttuminen ja joukkueen kulkeminen liian etäällä toisistaan. Sakot on kerrottu ennakkooon säännöissä.

SI-leimasin, Sportident
Elektroninen leimausjärjestelmä. Jos käytössä on SI, on jokaisella joukkueen jäsenellä yleensä oma. Tällöin jokainen leimaa rastilla oman korttinsa perätysten yhdessä joukkueen uiden jäsenten kanssa.

Trekki, trek
Seikkailu-urheilun pitkä juoksuosuus. Siinä liikutaan jalan vaihtelevassa maastossa, jolloin eteneminen muistuttaa enemmänkin juoksuvaellusta kuin puhdasta juoksua.

Trekki on jonkinmoista juoksuvaellusta. Siinä hyväkulkuiset pätkät pyritään juoksemaan, ja ylämäet ja vaikeakulkuiset kohdat kävellään. Kuva Heiti Hallikma

Vaihto, vaihtoalue
Lajin vaihto voi olla tietyllä rastilla ja siellä olevalla vaihtoalueella, vaikka kyseisellä rastilla ei varsinaista huoltoa olisikaan. Tällöin paikalla on seuraavan lajin varusteet tai ne on pitänyt itse kuljettaa sinne mukanaan. Huoltokassia ei tällöin ole. Usein termiä käytetään myös rinnan ja synonyyminä huoltoalueen kanssa.

Vertikaali, nousumetrit
Kilpailureiteillä on yleensä paljon nousua. Nousumetrit on ilmoitettu ennen kilpailua usein koko reitin osalta, tai osuuksittain. Nousumetrit auttavat hahmottamaan osuuksien kestoja. Pelkät kilometrit kertovat huonosti, kauanko osuus kestää, koska matka voidaan kulkea täysin kulkukelvotonta pusikkoa, tai asfalttitietä pitkin.

Vuorilla olevissa kisoissa nousumetrejä pääsee kertymään helposti 15 000-20 000 kilpailun aikana. Kuva Raidaran 2015, Espanja, järjestäjä.

Vetoköysi, kuminauha
Joukkueen keskinopeutta voi nostaa tasaamalla joukkueen jäsenten välistä nopeutta. Yksi keino tähän on vetoköysi, joka käytännössä on kuminauhaa. Sillä hetkellä nopeampi voi avustaa vetämällä hitaampaa, ja koko joukkue kulkee nopeampaa

seikkailu-urheilu sanasto
Myös melontaosuudella on mahdollisuus päästä kantamaan.

Ride&run
Osuus, jossa joukkueella on käytössä jäseniä vähemmän pyöriä tai vaikka ratsuja. Tällöin joukkue voi itse päättää, miten etenee.

Hike a bike
Osuus, missä on tiedossa, että pyörää joutuu kantamaan välillä. Pyörä on siis kuljetettava mukana, vaikka osuuden urat olisivatkin ajokelvottomia.

seikkailu-urheilu sanasto
Paljon kokenut pyöräboksi.

Pyöräboksi, pyörälaatikko
Kansainvälisisää kisoissa järjestäjä kuljettaa pyöriä kesken kisan pyöräilysouuksien alkuun. Tätä varten kilpailijoiden on pakattava aina pyöränsä laatikkoon. Pyörä myös puretaan laatikosta kisan aikana.

Suunnistaja
Yleensä joukkueessa on nimetty yksi tai kaksi pääasiallista suunnistajaa. Kisan aikana joku muukin voi suunnistaa, mutta varsinainen suunnistaja huolehtii, että oikeat kartat kulkevat mukana läpi koko kisan.

Sleepmonsters
Nukkumattomuus aiheuttaa harhanäkyjä etenkin öisin. Univaje saa näkemään mitä erilaisimpia olemattomia asiota. Näitä sanotaan sleepmonstersseiksi. Lainaus englannista, jollei ei seikkailu-urheilu sanastossa ole hyvä suomenkielistä vastinetta.

Rohkaisen ehdottomasti osallistumaan johonkin tapahtumaan. Seikkailu-urheilu sanaston tunteminen auttaa sinua alkuun.

Lisää vinkkejä harjoitteluun löydät täältä:

Lue lisää: Viisi avainharjoitusta aloittelevalle multisporttaajalle. >>>

Vastaa

%d bloggaajaa tykkää tästä: